Małe firmy, których przychód w ubiegłym roku nie przekroczył 1 200 000 euro mogą prowadzić swoja rachunkowość w systemie uproszczonym. W praktyce rachunkowość uproszczona to nic innego jak księga przychodów i rozchodów. Warto przy tym dodać, że z form tej mogą korzystać zarówno osoby fizyczne jak i spółki cywilne, jawne czy partnerskie. Rachunkowość zgodnie ze wspomnianą metodą […]

Czytaj dalej