Za bezpieczeństwo i ochronę na placu budowy odpowiedzialny jest oczywiście główny pracodawca, ale również każdy pracownik, jaki wykonuje tam przydzielone zadania. Wszyscy, którzy znajdują się na terenie znaczonym jako plac budowy muszą znać i stosować się do zasad BHP oraz wytycznych, jakie określone zostały przez Urząd Dozoru Technicznego. Okazuje się, że główną pieczę sprawuje kierownik […]

Czytaj dalej