Jak dbać o bezpieczeństwo na budowie?

Za bezpieczeństwo i ochronę na placu budowy odpowiedzialny jest oczywiście główny pracodawca, ale również każdy pracownik, jaki wykonuje tam przydzielone zadania. Wszyscy, którzy znajdują się na terenie znaczonym jako plac budowy muszą znać i stosować się do zasad BHP oraz wytycznych, jakie określone zostały przez Urząd Dozoru Technicznego.

Okazuje się, że główną pieczę sprawuje kierownik budowy, inżynierowie oraz kierownicy poszczególnych prac, jakie są wykonywane na budowie – wszelkie przepisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa na budowie określa także Prawo Pracy.

Warto pamiętać, że bezpieczeństwo na budowie to tak naprawdę praca zespołowa. Wiele zależy również od nadzoru technicznego sprzętu, jaki się na placu znajduje czy jego wykorzystania. Przede wszystkim nie należy korzystać z maszyn i urządzeń, w jakich wykryto usterki a cały sprzęt musi posiadać aktualny przegląd i być dopuszczony do użytkowania. To nie wszystko bowiem na cały szereg urządzeń, na przykład na podest ruchomy niezbędne jest uzyskanie uprawnień. Certyfikat, który uprawniać będzie pracownika do operowania tego rodzaju maszyna można zdobyć uczęszczając na kurs organizowany przez Gizo. Trzeba przy tym zaznaczyć, że zadaniem kierownika budowy jest sprawdzenie czy operator podestu rzeczywiście zdał egzamin na rzeczonym kursie z wynikiem pozytywnym.

Bezpieczeństwo na budowie dotyczy zarówno pracowników, sprzętu jak i najbliższego otoczenia placu. W żadnym wypadku nie można narażać na niebezpieczeństwo osób, które znajdują się jedynie w pobliżu terenu budowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.