Projekt, modelowanie, produkcja kół zębatych

W warsztacie mechanicznym ważna jest metodyczna i zorganizowana praca oraz doskonałej klasy narzędzia do produkcji kół zębatych. Tylko wtedy możesz produkować obrabiane części o nienagannej jakości. W tym sensie wiele warsztatów oferujących usługę obróbki części opracowało metodę pracy, która gwarantuje doskonałe wyniki w sposób ciągły. To powiedziawszy, mimo że każdy producent części ma swój własny proces, w którym używa różnych narzędzi – to pewne kroki w projekcie obróbki są nieuniknione, niezależnie od obrabianej części. W tym artykule odkryjesz główne etapy obróbki.

Analiza i zatwierdzenie rysunków technicznych przedmiotu obrabianego

Przed rozpoczęciem obróbki części – bez względu na to, czy będzie używany nóż Fellowsa, czy inne narzędzie – ważna jest jakość planów lub rysunków technicznych, na których operatorzy będą opierać swoją pracę.

W związku z tym warsztat mechaniczny przydzielony do zadania musi zweryfikować z klientem różne dane zawarte na dostarczonych mu rysunkach technicznych. Muszą sprawdzić, czy wymiary, kształty, materiały lub stopnie precyzji wybrane dla każdej części obrabianego przedmiotu są:

  • wyraźnie wskazane,
  • prawidłowe.

W branży takiej jak obróbka precyzyjna nawet najmniejsze nieporozumienie lub pomyłka może mieć duży wpływ na jakość końcowego rezultatu. Dlatego każdy specjalista tym się zajmujący wiele czasu poświęca na to, aby jak najlepiej zrozumieć dłutowanie kół zębatych i wielowypustów – dłutaki Fellowsa. Co więcej, narzędzia i proces obróbki, które zostaną użyte do stworzenia części, jak wspomniane już noże Fellowsa – zostaną wybrane zgodnie z tymi różnymi parametrami.

Modelowanie lub prototypowanie części do wyprodukowania

Podczas wytwarzania części obrabianych maszynowo o skomplikowanych kształtach przydatne może być modelowanie komputerowe lub prototypowanie tych części. Ten krok daje lepsze wyobrażenie o ostatecznym wyglądzie obrabianej części. Na przykład podczas produkcji niestandardowych kół zębatych widok 3D części i jej różnych powierzchni można uzyskać, wprowadzając różne dane do zaawansowanego oprogramowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.