Rozdzielność majątkowa z mocy prawa

Podział majątku zazwyczaj ma miejsce, gdy dochodzi do rozprawy rozwodowej. Wówczas pełne ręce roboty mają adwokaci. „Rozwody Warszawa” to często wyszukiwane frazy w wyszukiwarce internetowej przez osoby, które łączy ustawowa zasada wspólności majątkowej. Niestety, sprawy o podział majątku nie należą do prostych i często nie kończą się podczas pierwszej rozprawy.

Podpisanie intercyzy jest swego rodzaju rozwiązaniem wielu problemów małżonków, gdyż można to zrobić zarówno przed zawarciem związku, jak i w trakcie trwania małżeństwa. Istnieją jednak sytuacje, kiedy rozdzielność majątkowa została ustanowiona przez sąd i warto wiedzieć, że nie należą one do rzadkości.

Przymusowa rozdzielność majątkowa

Stan ten ma miejsce w takich przypadkach jak m. in.:

  • ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków,
  • ogłoszenie między małżonkami separacji,
  • ogłoszenie upadłości jednego z małżonków,
  • śmierci jednego z małżonków lub obojga,
  • rozwodu.

Nie da się wówczas mówić o jakiejkolwiek wspólnocie majątkowej, a racji bytu nabiera ustrój przymusowy.

Warszawa kancelaria adwokacka — niezastąpiona pomoc profesjonalistów

Rozdzielność majątkowa na mocy prawa może zostać ustanowiona przez sąd, gdy:
wniosek zostanie złożony przez jednego z małżonków,
wniosek zostanie złożony przez wierzyciela jednej ze strony.
W każdym wypadku przyda się profesjonalne wsparcie i pomoc. Warto więc skorzystać z usług kancelarii adwokackiej. Wielu prawników oferuje także konsultacje online lub telefoniczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.