Chcesz zostać agentem ubezpieczeniowym? Sprawdź, czy spełniasz wymagania

Egzamin, który uprawnia do wykonywania zawodu

Egzamin jest zwieńczeniem odbytego szkolenia na agenta ubezpieczeniowego. Przeprowadza go towarzystwo, które organizuje szklenie. Odbywa się w formie pisemnej bądź elektronicznej i tylko pozytywny wynik takiego egzaminu pozwala zdobyć przyszłemu agentowi potrzebną licencję. Tematyka egzaminu została określona w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 roku.

 

Licencja agenta ubezpieczeniowego

Szkolenia na agenta ubezpieczeniowego oraz pozytywnie zdany egzamin to jedyna droga, by zdobyć licencję i zostać wpisanym do rejestru agentów ubezpieczeniowych. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek i dołączyć do niego zaświadczenie o niekaralności oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz ze świadectwem maturalnym.

 

Kompetencje osobowościowe  

Dobry agent ubezpieczeniowy musi charakteryzować się nie tylko doskonałą prezencją, ale też świetną komunikatywnością i otwartością. Musi lubić pracować z ludźmi, jest odporny na stres i potrafi pracować pod presją czasu. Agent ubezpieczeniowy musi być nastawiony na wynik, a porażka nie może działać na niego demotywująco. Agent musi wykazywać potrzebę ciągłego samorozwoju – pamiętajmy, że w sektorze ubezpieczeń następuje wiele zmian w krótkim czasie, a agent musi posiadać aktualną wiedzę w ich zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.