Czy każdy może pracować na wysokościach?

Według danych przekazanych z GUS-u, upadek z wysokości stanowi ponad 30% wypadków, jakie mają miejsce w miejscu pracy. Niestety, z reguły są one śmiertelne bądź pracownik doznaje ciężkiego urazu. Właśnie dlatego pracować na wysokościach mogą tylko specjalnie wyszkoleni w tym celu specjaliści, którzy zachowują najwyższe standardy bezpieczeństwa i cechują się ogromną odpowiedzialnością.

Wyjątkowe środki ostrożności muszą być zachowane w momencie, kiedy obowiązki zawodowe wykonywane są ponad metr nad poziomem ziemi bądź podłogi. Pamiętajmy, że warunki pracy na wysokościach to nie te, które odbywają się na płaszczyźnie, bez względu na wysokość, na jakiej ta się znajduje. Wynika z tego, iż pracownicy, których miejscem pracy jest wysokie piętro okazałego biurowca nie muszą zachowywać specjalnych zasad bezpieczeństwa.

Te dotyczą osób, które wznoszą się ponad powierzchnię podłogi bądź ziemi nie na stałe, lecz krótki okres czasu a ich praca zostaje zabezpieczona specjalnie zamontowanymi elementami ochronnymi. Takimi może być rusztowanie bądź podesty na samochodach. Rusztowanie rozkładane jest z reguły na dłuższy okres czasu i kiedy prace wykonywane są na rozległym obszarze. Podest natomiast służą do wykonywania czynności w krótkim czasie – to na przykład naprawy usterek, prace remontowe czy pielęgnacyjne. Wykorzystuje się je bardzo często do odśnieżania dachów, w celu przycięcia gałęzi, renowacji rynien czy wieszania plakatów reklamowych.

Pracować na wysokościach może tylko osoba odpowiednio zabezpieczona – wyposażona w pasy bezpieczeństwa i ochronny kas. Pracownik powinien być również specjalnie przeszkolony, musi znać podstawowe zasady bezpieczeństwa w ramach norm BHP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.