Najlepsza terapia integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna odpowiedzialna jest za kumulowanie informacje poprzez odbiór bodźców przy wykorzystaniu poszczególnych zmysłów. Jeśli na tym polu dochodzi do dysfunkcji, osoba dotknięta tego rodzaju zaburzeniami może mieć problemy z prawidłowym rozwojem.

Nieodpowiednie działanie procesów integracji sensorycznej dotyka najczęściej dzieci. Okazuje się, że najczęściej spotykanymi schorzeniami jest autyzm oraz asperger. W wyniku nieprowadzonej bądź nieodpowiednio prowadzonej terapii integracji sensorycznej dochodzić może do zaburzeń na tle ruchowym, problemów z prawidłową wymową. Dzieci te mają najczęściej problemy z koncentracją uwagi, zazwyczaj są nadpobudliwe i płaczliwe, nierzadko agresywne. Nie potrafiąc odbierać w odpowiedni sposób sygnałów dochodzących z otoczenia tworzą swój świat, stają się wyobcowane, co znacznie zakłóca ich komunikację ze środowiskiem.

Odpowiednio zdiagnozowane zaburzenia tego rodzaju pozwalają prowadzić właściwe ćwiczenia, tym samym terapia integracji sensorycznej sprawia, że dziecko uczy się dobrych odruchów komunikacyjnych, staje się zaangażowane a jego problemy motorki ruchowej czy związane z mową ulegają znacznemu zmniejszeniu.

Najlepszym sposobem ćwiczeń są te przy wykorzystaniu specjalnych pomocy dydaktycznych. To zabawki kreatywne, jakie znaleźć można na przykład w sklepie Kabum. Te pozwalają nie tylko pobudzać wyobraźnię, ale usprawniają umiejętności fizyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.